VÄLKOMMEN TILL

NORDISOL!

Undertakspecialisten

​

Nordisol Akustik i Göteborg AB samarbetar med Sveriges marknadsledande leverantörer av material och produkter. Vi är upptagna i Sveriges Byggindustrier och medlem i Undertaksföreningen. 

Vi ingår också i Nordisol Akustik, som är en rikstäckande entreprenadgrupp som finns på flera platser i Sverige. 

​

Vi har som huvudsakligt verksamhetsområde montering av undertak i olika inomhusmiljöer.

Våra montörer har mångårig erfarenhet av branschen och är skickliga på att tillgodose de krav och önskemål som ställs av kund och beställare.

Vi utför arbeten i alla slags lokaler och fastigheter och behärskar alla typer av material och undertaksprodukter. Förutom olika former av undertak monterar vi även tak- och väggpanel i trä, så kallad BF-panel.

T

OM OSS

aka är ett gammalt fint svenskt ord som betyder ’att förse med tak’. Det är just vad vi gör. Förser med undertak. 

Bland annat. Inredningar baserade på systemväggar och industri-akustik är exempel på andra områden där vi också ha lång erfarenhet.

 

Eftersom vi inte är knutna till någon speciell leverantör är vi dessutom fria att välja de lösningar och det material som passar bäst för varje tillfälle. Vare sig vi monterar, eller om ni gör det själv.

Vilket ni än väljer är vår strävan att erbjuda er en lösning som är både professionellt kreativ och kostnadseffektiv.

Vårt mål är att varje kund ska vara nöjd när vi lämnar lokalen, efter väl förrättat värv. I själva verket beror vår framtid på att kunderna är så nöjda att de gärna rekommenderar oss till andra. Det är det kanske viktigaste skälet till att vi koncentrerat oss på det vi är bra på.

 

Målet är att alltid ha nöjda kunder.Vårt oberoende kommer också dig som kund tillgodo. Det betyder att vi är fria att vid varje tillfälle välja det material, den leverantör och det arbetssätt som bäst möter dina krav.

 

“Ingen av våra 

kunder ska gå i taket”

TJÄNSTER

Undertak

Din kravspecifikation är din egen. Undertak i en skola, ett daghem, ett sjukhus, ett kontor, en tillverkningslokal, en affär eller en bostad skiljer sig åt.

​

Till exempel när det gäller:

​

 • hur lätt det är att göra rent
 • hur enkelt det kan demonteras
 • brandmotstånd
 • ljudabsorption
 • ljusreflektans
 • luftfuktighet
 • slagtålighet
 • utseende

​

Ett fult undertak, kanske med synliga rör och ledningar, skapar ingen trivsel. Ett vackert undertak döljer installationer, minskar ljudnivån och 

gör lokalen  behagligare att vistas i. Det skapar positiva effekter för arbetsglädje och kundtrivsel.Montering av undertak kräver kunskap och erfarenhet., både för att välja rätt material och att montera undertak på rätt sätt.

​

​

​

Industriakustik

Kostnader orsakade av dålig arbetsmiljö i svenskt näringsliv och förvaltning sägs uppgå till ungefär 125 miljarder kronor årligen. Brister i arbetsmiljön är ofta orsaken till kostnader för bristande kvalitet. Ett sätt att motverka kostnader och otrivsel är att dämpa buller i lokalerna. 

Vi kan göra det genom att t ex installera ljudabsorbenter i tak och på väggar samt klä in störande maskiner.

DESIGN OCH 

INREDNINGSPANELER 

FÖR TAK och VÄGG

Idag vill du ha en egen kupé. Imorgon är det nya önskemål som gäller. Verksamheten och dess krav förändras ständigt. Då är det praktiskt med väggar, glaspartier och dörrar som snabbt kan anpassa lokalerna till de aktuella behoven. Din frihet att välja lösning motsvaras av vår frihet att välja material och leverantör. Därför kan du alltid få den lösning som allra bäst motsvarar kraven.

​

God arbetsmiljö handlar oftast om bästa möjliga ljus- och volymupplevelse i kombination med minsta möjliga ljudstörningar. Väggar kan ansluts mot ett genomgående undertak, även där krav på ljudisolering ställs. Systemväggar är ett snabbt, lättmonterat och estetiskt sätt att avgränsa kontors- och andra arbetsytor.

​

Glas partierna tillverkas på Modulveggars fabrik i Norge, och levereras som färdiga moduler efter de ljud och brandkrav som är aktuella. Alla våra väggsystem går att få med valfri yta och är mycket flexibla. Systemväggarna monteras på ett smidigt sätt och utan föroreningar.

BILD PÅ KONTORET / LAGRET

OBS!

LAGERFÖRSÄLJNING

Genom vår lagerförsäljning finner du allt för undertak: bärverk, takskivor och tillbehör från marknadens ledande tillverkare.

​

Dessutom alla småprylar som behövs för ett bra jobb: infästningsdetaljer, skruv, expanders, popnitar mm. Det du oftast behöver finns som regel i lager. Det som inte finns där kan vi normalt ha hemma till nästa vecka.

​

Välkommen in!

För en mindre summa kör vi ut beställt material till önskad adress.

MILJÖ

Det finns flera skäl för oss att arbeta efter ett fungerande kvalitets- och miljösystem Det vi producerar ska med god kvalitet bidra till en bra miljö för våra kunder och deras kunder/patienter/medarbetare. Därför vore det obegåvat att göra något bra av det som syns och slarva bakom kulisserna. Bevisbördan när det gäller byggkvalitet vilar på oss; leverantörerna. 

​

Det handlar om trovärdighet.

​

Våra uppdragsgivare kräver av oss att vi har en policy för miljö- och kvalitetsfrågor. Och att vi följer den. Det handlar om överlevnad.

​

Det låter kanske lite storvulet. 

​

Men vi tror att även ett medelstort företag som vi kan bidra till att göra världen lite bättre. Högre kvalitet och aktiv miljömedvetenhet är bra för alla: För kunderna, för oss och för våra barn. Det handlar om framtiden

​

KVALITETSPOLICY

MILJÖPOLICY

 •    Vi skall uppfylla kundens krav på kvalitet och miljö 

      för såväl våra produkter som våra tjänster.

​

 •    Våra egna krav på kvalitet och miljö skall fortlöpande 

     ses över och förbättras.

​

 •    Vår organisation har korta beslutsvägar där samtliga 

      anställda känner och tar ansvar för sin del av åtagandet.

​

 •    Vi skall leverera prisvärda, felfria produkter och tjänster.

​

 •    Vår strävan är att varje uppdrag skall ge en nöjd kund 

      som återkommer med nya uppdrag till oss.

Vår verksamhet grundas på en väl genomtänkt planering som ska leda till

en slutprodukt där både kunden och vår egen organisation kan känna att ett

tillfredställande arbete har utförts.

Detta arbete åstadkoms genom att följa ett kvalitetssystem där alla känner

sig delaktiga i vår strävan att uppnå god kvalitet och med ett aktivt 

miljötänkande. Genom uppföljning ska systemet ge oss erfarenhetsåterföring.

​

Följande punkter utgör grunden för vårt kvalitetstänkande:

​

​

 • Engagera samtliga anställda i miljöfrågor genom information och fortlöpande diskussion.

​

 • Aktivt samarbeta med kunder, leverantörer och andra intressenter i miljöfrågor och verka för

​

 • Att en ofarlig och sund inomhusmiljö skapas.

​

 • Vår organisation har korta beslutsvägar där alla anställda känner och tar ansvar för sin del av åtagandet.

​

 • Arbeta för att våra tjänster och produkter uppnår eller överträffar lagar, förordningar eller andra krav inom miljöområdet.

​

 • Samordna och reducera person- och materialtransporter samt aktivt verka för att i största möjliga omfattning återvinna restprodukter.

Vår verksamhet grundas på en väl genomtänkt planering som ska leda till

en slutprodukt där både kunden och vår egen organisation kan känna att ett

tillfredställande arbete har utförts.

Detta arbete åstadkoms genom att följa ett kvalitetssystem där alla känner

sig delaktiga i vår strävan att uppnå god kvalitet och med ett aktivt 

miljötänkande. Genom uppföljning ska systemet ge oss erfarenhetsåterföring.

​

Följande punkter utgör grunden för vårt miljötänkande:

​

​

PROJEKT

AFFÄRSHUSET 421 HÖGSBO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam tincidunt lorem enim, eget fringilla turpis

 lorem enim, eget fringilla turpis 

GYM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam tincidunt lorem enim, eget fringilla turpis

 lorem enim, eget fringilla turpis 

FÖRETAG

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam tincidunt lorem enim, eget fringilla turpis

 lorem enim, eget fringilla turpis 

HUSET

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam tincidunt lorem enim, eget fringilla turpis

 lorem enim, eget fringilla turpis 

HUSET 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam tincidunt lorem enim, eget fringilla turpis

 lorem enim, eget fringilla turpis 

RESTAURANG

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam tincidunt lorem enim, eget fringilla turpis

 lorem enim, eget fringilla turpis 

KONTAKT

Joakim Olson

Försäljning, kalkyl

Direkt : 031 - 301 21 02

Mobil  : 070 - 745 42 27

joakim@nordisolakustik.se

Lars Egnell

Försäljning, kalkyl

Direkt : 031 - 301 21 02

Mobil  : 070 - 745 42 27

joakim@nordisolakustik.se

Arvid Spetz

Försäljning, kalkyl

Direkt : 031 - 301 21 02

Mobil  : 070 - 745 42 27

joakim@nordisolakustik.se

Lisa Skatt

Försäljning, kalkyl

Direkt : 031 - 301 21 02

Mobil  : 070 - 745 42 27

joakim@nordisolakustik.se

Christer Skatt

Försäljning, kalkyl

Direkt : 031 - 301 21 02

Mobil  : 070 - 745 42 27

joakim@nordisolakustik.se

Nordisol Akustik i Göteborg AB

F O Petersons gata 14

421 31 Västra Frölunda 

​

Org-nr 556357-9274

Momsredovisnings-nr  SE556357927401

​

HÄR HITTAR DU OSS

RING

MAILA

Måndag - Torsdag

​

07.00 - 16.00

​

Fredag

​

07.00 - 15.00

​

Lunch

​

12.00 - 13.00

ÖPPETTIDER

Nordisol Akustik i Göteborg AB

F O Petersons gata 14

421 31 Västra Frölunda 

​

Org-nr 556357-9274

Momsredovisnings-nr  SE556357927401

​

ÖPPETTIDER

​

Måndag - Torsdag

​

07.00 - 16.00

​

Fredag

​

07.00 - 15.00

​

Lunch

​

12.00 - 13.00

TJÄNSTER

PROJEKT

KONTAKT