VÄLKOMMEN TILL RA BYGG!

Om oss

 Det är också det målmedvetna arbetet som lagt grunden till det RA Bygg är och representerar idag – en stark och kvalitetsmedveten byggpartner med cirka 100 anställda. RA Bygg verkar i Västsverige och ägs sedan 2004 av Tomas Samuelsson.

Välkommen till oss!

Det var tuffa tider när Rune Adielsson startade sin byggfirma under tidiga nittiotalet, för svensk ekonomi i allmänhet och för byggbranschen i synnerhet.

Det krävdes både mod och kreativitet för de aktörer som orkade vara med och slåss om de få byggprojekt som fanns. Men tack vare stark vilja, uthållighet och ett grundmurat kvalitetstänk lyckades Rune Adielsson hålla sin verksamhet flytande.

VÅR VISION

“RA Bygg ska överträffa

kundens förväntningar.”

VI BYGGER FÖR FRAMTIDEN

Ända sedan starten 1992 har RA Bygg stadigt vuxit, både som erfaret företag och vad gäller projekt och kundunderlag. I samband med vårt tjugofem- årsjubileum flyttar RA Bygg under 2017 till nya och mer ändamålsenliga lokaler.

De nya lokalerna bygger vi i egen regi, de är anpassade efter den verksamhet

vi bedriver idag och för hur vi ska fortsätta vår expansion framöver.

Under våra år i branschen har det hänt mycket, både i samhället och rent byggnadstekniskt.

Kraven på hållbarhet och långsiktighet har ökat  men det har även

kunskaperna och möjligheterna för att bygga med kvalitet gjort. På RA Bygg

har vi alltid varit måna om att hålla oss i framkant och aktivt bidra till en

positiv samhällsutveckling. Det gör vi genom att alltid sätta kvalitet främst, genom att använda naturvänliga produkter samt genom

att visa hänsyn och värna om miljön.

EN STARK BYGGPARTNER

RA Bygg är ett byggföretag som erbjuder fullservice av högsta kvalitet. Vi har specialiserat oss på industibyggnader och offentliga lokaler, men har på senare tid kommit att arbeta allt mer med bostäder.

 

En annan del i vår verksamhet är att vi satsar på projekt i egen regi, det öppnar upp för fler möjligheter och större flexibilitet vad gäller finansiering och ägandeformer. Det går också i linje med vår vision om att vara ett fullserviceföretag som erbjuder totallösningar där du som kund alltid kan räkna med högsta kvalitet från start till mål.

NYCKELN TILL FRAMGÅNG -

KONKRETA MÅL

Att vara en stark partner kräver också att vi har konkreta mål och arbetssätt att arbeta utifrån. Mål och visioner som vi kommunicerar och förankrar såväl ut till våra kunder som inåt i organisationen, mot våra anställda. Att ha konkreta mål gör verksamheten tydlig och meningsfull, både för oss och för våra kunder.

 

Till vår hjälp har vi något vi kallar för Vägvisaren, ett dokument som beskriver hur vi ska agera såväl utåt som inåt, hur vi arbetar med kvalitet, miljö och våra medarbetares arbetsmiljö. Vägvisaren är, precis som namnet antyder, ett hjälpmedel för att vi ska fortsätta växa och leverera med kvalitet.

 

På så sätt strävar vi alla mot samma mål. Det är delvis rent ekonomiska mål,

som att årligen öka vår omsättning, men också att arbeta med källsortering och återanvändning och ha en fungerande produktivitet och friska medarbetare.

KVALITET OCH MILJÖ

Liksom våra gemensamma riktlinjer som beskrivs i Vägvisaren har vi en policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det är ett sätt att hjälpa oss själva att alltid leverera med kvalitet gentemot våra kunder.

 

I vår kvalitetspolicy beskrivs hur vi på RA Bygg ska tillgodose varje enskild kunds specifika byggrelaterade behov, att vi ska eftersträva att uppfylla och överträffa våra kunders förväntningar och att vi ska leverera i rätt tid med rätt kvalitet.

 

Vad gäller vårt miljöarbete finns det med i alla led, från val av material och metoder till transporter och återvinning. Vi är måna om att följa de lagar, föreskrifter och normer som finns. RA Bygg strävar efter att hålla en hög kompetens inom miljöområdet, efter att optimera vår resursförbrukning och alltid ha ett hållbarhetsperspektiv med oss i allt vi gör.

 

RA Bygg arbetar för en bra arbetsmiljö och för att alla medarbetare ges förutsättning att ta en aktiv del i arbetsmiljöarbetet.

Genom att leva upp till kraven på såväl kvalitet som miljö och arbetsmiljö, ska RA Bygg även de kommande decennierna vara ett förstahandsval.

Tjänster

På RA Bygg erbjuder vi det mesta i byggväg, från nyproduktioner till renoveringar och byggservicearbeten. Dessutom satsar vi på totalprojekt i egen regi. Vi har genom åren samlat på oss gedigen erfarenhet när det kommer till att se förbättringspotential i olika fastigheter eller ett stycke mark. Vi är också experter på att se hur en fastighet eller en bit mark kan förädlas och optimeras för en viss typ av

V

Dessutom satsar vi på totalprojekt i egen regi.Vi har genom åren samlat på oss gedigen erfarenhet när det kommer till att se förbättringspotential i olika fastigheter eller ett stycke mark. Vi är också experter på att se hur en fastighet eller en bit mark kan förädlas och optimeras för en viss typ av

NYPRODUKTION

erksamhet, från industrier och kommersiella lokaler tillbostäder. På RA Bygg har vi den erfarenhet, det strategiska tänkande och den kreativitet som krävs

för att kunna ta ett helhetsgrepp, från idé- och projektutveckling till byggnation och försäljning. Det kan också handla om att hitta nya användningsmöjligheter eller finansieringsvägar för en fastighet.

Forellen förskola

verksamhet, från industrier och kommersiella lokaler till bostäder.

På RA Bygg har vi den erfarenhet, det strategiska tänkande och den kreativitet som krävs för att kunna ta ett helhetsgrepp, från idé- och projektutveckling till byggnation och försäljning. Det kan också handla om att hitta nya användningsmöjligheter eller finansieringsvägar för

en fastighet.

V

Dessutom satsar vi på totalprojekt i egen regi.Vi har genom åren samlat på oss gedigen erfarenhet när det kommer till att se förbättringspotential i olika fastigheter eller ett stycke mark. Vi är också experter på att se hur en fastighet eller en bit mark kan förädlas och optimeras för en viss typ av

RENOVERING

erksamhet, från industrier och kommersiella lokaler tillbostäder. På RA Bygg har vi den erfarenhet, det strategiska tänkande och den kreativitet som krävs

för att kunna ta ett helhetsgrepp, från idé- och projektutveckling till byggnation och försäljning. Det kan också handla om att hitta nya användningsmöjligheter eller finansieringsvägar för en fastighet.

Dalaskolan

V

Dessutom satsar vi på totalprojekt i egen regi.Vi har genom åren samlat på oss gedigen erfarenhet när det kommer till att se förbättringspotential i olika fastigheter eller ett stycke mark. Vi är också experter på att se hur en fastighet eller en bit mark kan förädlas och optimeras för en viss typ av

BYGGSERVICE

erksamhet, från industrier och kommersiella lokaler tillbostäder. På RA Bygg har vi den erfarenhet, det strategiska tänkande och den kreativitet som krävs

för att kunna ta ett helhetsgrepp, från idé- och projektutveckling till byggnation och försäljning. Det kan också handla om att hitta nya användningsmöjligheter eller finansieringsvägar för en fastighet.

Gundefjällets förskola

V

Dessutom satsar vi på totalprojekt i egen regi.Vi har genom åren samlat på oss gedigen erfarenhet när det kommer till att se förbättringspotential i olika fastigheter eller ett stycke mark. Vi är också experter på att se hur en fastighet eller en bit mark kan förädlas och optimeras för en viss typ av

erksamhet, från industrier och kommersiella lokaler tillbostäder. På RA Bygg har vi den erfarenhet, det strategiska tänkande och den kreativitet som krävs

för att kunna ta ett helhetsgrepp, från idé- och projektutveckling till byggnation och försäljning. Det kan också handla om att hitta nya användningsmöjligheter eller finansieringsvägar för en fastighet.

PROJEKT I EGEN REGI

Åby stallbacke

Projekt

Vi har specialiserat oss på industribyggnader och gemensamhetslokaler, men arbetar i allt större omfattning även med bostäder. Det handlar såväl om nybyggen och ombyggnad som byggservice.

 

Vi satsar också på projekt i egen regi, en verksamhet som öppnar helt nya möjligheter med större flexibilitet när det gäller finansiering och ägandeformer.

RA Bygg är det breda byggföretaget med fullservice. Vi håller ihop alla detaljer och ordnar helheten i varje byggprojekt, stort eller litet. Vi ser till att du som kund får en färdig lösning med professionell kvalitet in i minsta detalj.

DALASKOLAN

HERRGÅRDSSKOLAN

SOLBACKESKOLAN

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXX

Kontakt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam tincidunt lorem enim, eget fringilla turpis congue vitae. Phasellus aliquam nisi ut lorem vestibulum eleifend. Nulla ut arcu non nisi congue venenatis vitae ut ante. Nam iaculis sem nec ultrices dapibus. Phasellus eu ultrices turpis. Vivamus non mollis lacus, non ullamcorper nisl. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et

Tomas Samuelsson  

VD/Arbetschef

0708-16 84 71 

tomas.samuelsson@rabygg.com

Lorentz Starcke

xxxx

0705-27 85 95

lorentz.starcke@rabygg.com

Emanuel Saoson

Byggservicechef 

0707-23 74 03

emanuel.saoson@rabygg.com

Johnny Gustafsson

xxxxx

0707-23 73 00

johnny.gustafsson@rabygg.com

Flöjelbergsgatan 12, 431 37 Mölndal   -  

Växel: 031-27 85 70   -   Fax: 031-27 31 65

Här finns vi

Kontakta oss

RA Bygg  

Flöjelbergsgatan 12

431 37 Mölndal

Växel: 031-27 85 70  

Fax: 031-27 31 65

RA Bygg

RA Bygg är ett bygg- och byggserviceföretag som verkar i västsverige. Genom engagemang och yrkesskicklighet ska vi vara kundens naturliga val och därmed skapa tillväxt och god lönsamhet.

© RA Bygg 2016