RA BYGG 

BYGGER OCH UTVECKLAR

NYCKELTAL

80  

medarbetare

25 

år i branschen

3  

avdelningar

4,2 av 5  

i kundnöjdhet

4,5 av 5  

nöjda medarbetare

RA BYGG

Det var tuffa tider när Rune Adielsson startade sin byggfirma under tidiga nittiotalet, för svensk ekonomi i allmänhet och för byggbranschen i synnerhet.

Det krävdes både mod och kreativitet för de aktörer som orkade vara med och slåss om de få byggprojekt som fanns. Men tack vare stark vilja, uthållighet och ett grundmurat kvalitetstänk lyckades Rune Adielsson hålla sin verksamhet flytande.

Det är också det målmedvetna arbetet som lagt grunden till det RA Bygg är och representerar idag – en stark och kvalitetsmedveten byggpartner med cirka 100 anställda. RA Bygg verkar i Västsverige och ägs sedan 2004 av Tomas Samuelsson.

Välkommen till oss!

VÅR VISION

“RA Bygg ska överträffa

kundens förväntningar.”

VI BYGGER FÖR FRAMTIDEN

Ända sedan starten 1992 har RA Bygg stadigt vuxit, både som erfaret företag och vad gäller projekt och kundunderlag. I samband med vårt tjugofem- årsjubileum flyttar RA Bygg under 2017 till nya och mer ändamålsenliga lokaler.

De nya lokalerna bygger vi i egen regi, de är anpassade efter den verksamhet

vi bedriver idag och för hur vi ska fortsätta vår expansion framöver.

Under våra år i branschen har det hänt mycket, både i samhället och rent byggnadstekniskt.

Kraven på hållbarhet och långsiktighet har ökat  men det har även

kunskaperna och möjligheterna för att bygga med kvalitet gjort. På RA Bygg

har vi alltid varit måna om att hålla oss i framkant och aktivt bidra till en

positiv samhällsutveckling. Det gör vi genom att alltid sätta kvalitet främst, genom att använda naturvänliga produkter samt genom

att visa hänsyn och värna om miljön.

EN STARK BYGGPARTNER

RA Bygg är ett byggföretag som erbjuder fullservice av högsta kvalitet. Vi har specialiserat oss på industibyggnader och offentliga lokaler, men har på senare

tid kommit att arbeta allt mer med bostäder.

 

En annan del i vår verksamhet är att vi satsar på projekt i egen regi, det öppnar upp för fler möjligheter och större flexibilitet vad gäller finansiering och ägandeformer. Det går också i linje med vår vision om att vara ett fullservice- företag som erbjuder totallösningar där du som kund alltid kan räkna med högsta kvalitet från start till mål.

TJÄNSTER

På RA Bygg erbjuder vi det mesta i byggväg, från nyproduktioner till renoveringar och byggservicearbeten. Dessutom satsar vi på totalprojekt i egen regi. Vi har genom åren samlat på oss gedigen erfarenhet när det kommer till att se förbättringspotential i olika fastigheter eller ett stycke mark. Vi är också experter på att se hur en fastighet eller en bit mark kan förädlas och optimeras för en viss typ av verksamhet, från industrier och

V

Entreprenad

erksamhet, från industrier och kommersiella lokaler tillbostäder. På RA Bygg har vi den erfarenhet, det strategiska tänkande och den kreativitet som krävs

för att kunna ta ett helhetsgrepp, från idé- och projektutveckling till byggnation och försäljning. Det kan också handla om att hitta nya användningsmöjligheter eller finansieringsvägar för en fastighet.

Dessutom satsar vi på totalprojekt i egen regi.Vi har genom åren samlat på oss gedigen erfarenhet när det kommer till att se förbättringspotential i olika fastigheter eller ett stycke mark. Vi är också experter på att se hur en fastighet eller en bit mark kan förädlas och optimeras för en viss typ av

Joab

kommersiella lokaler till bostäder. På RA Bygg har vi den erfarenhet, det strategiska tänkande och den kreativitet som krävs för att kunna ta ett helhetsgrepp, från idé- och projektutveckling till byggnation och försäljning. Det kan också handla om att hitta nya användningsmöjligheter eller finansieringsvägar för en fastighet.

V

Oavsett om det är jobb som skall sparkas igång på löpande räkning eller ett större projekt mot fast pris, så finns byggserviceavdelningen alltid redo för sina kunder.

Byggservice

               år byggserviceavdelning omfattas av flexibilitet.

               Vårt arbetsområde kan vara alltifrån en liten dörrjustering

               hos en hyresgäst till en lokalanpassning hos en stor företagskund.

Vi fokuserar oss främst på ombyggnationer, men besitter också kunskaper för mindre nybyggnadsprojekt. Vi har under verksamma år skapat goda relationer med tillförlitliga kunder och leverantörer, men vi är alltid på jakt efter nya samarbeten.

Gundefjällets förskola

V

Dessutom satsar vi på totalprojekt i egen regi.Vi har genom åren samlat på oss gedigen erfarenhet när det kommer till att se förbättringspotential i olika fastigheter eller ett stycke mark. Vi är också experter på att se hur en fastighet eller en bit mark kan förädlas och optimeras för en viss typ av

erksamhet, från industrier och kommersiella lokaler tillbostäder. På RA Bygg har vi den erfarenhet, det strategiska tänkande och den kreativitet som krävs

för att kunna ta ett helhetsgrepp, från idé- och projektutveckling till byggnation och försäljning. Det kan också handla om att hitta nya användningsmöjligheter eller finansieringsvägar för en fastighet.

Projekt i egen regi

Åby stallbacke

NYHETER

Nytt kontor i Åby

Vi anställer inköpare

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam tincidunt lorem enim, eget fringilla turpis congue vitae. Phasellus aliquam nisi ut lorem vestibulum eleifend. Nulla ut arcu non nisi congue venenatis vitae ut ante. Nam iaculis sem nec ultrices dapibus. Phasellus eu ultrices turpis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam tincidunt lorem enim, eget fringilla turpis congue vitae. Phasellus aliquam nisi ut lorem vestibulum eleifend. Nulla ut arcu non nisi congue venenatis vitae ut ante. Nam iaculis sem nec ultrices dapibus. Phasellus eu ultrices turpis.

Ny miljöcertifiering

Nybygge Exempelby

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam tincidunt lorem enim, eget fringilla turpis congue vitae. Phasellus aliquam nisi ut lorem vestibulum eleifend. Nulla ut arcu non nisi congue venenatis vitae ut ante. Nam iaculis sem nec ultrices dapibus. Phasellus eu ultrices turpis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam tincidunt lorem enim, eget fringilla turpis congue vitae. Phasellus aliquam nisi ut lorem vestibulum eleifend. Nulla ut arcu non nisi congue venenatis vitae ut ante. Nam iaculis sem nec ultrices dapibus. Phasellus eu ultrices turpis.

Se äldre nyheter

Kontakt

Tomas Samuelsson  

VD/Arbetschef

0708-16 84 71 

tomas.samuelsson@rabygg.com

Ulf Mårtensson  

Arbetschef

0734- 61 28 51 

ulf.martensson@rabygg.com

Olof Johannesson  

Arbetschef

0707-86 69 15 

olof.johannesson@rabygg.com

Nicodemus Stiller

Entreprenadingenjör

0720-908551 

nicodemus.stiller@rabygg.com

Emanuel Saoson

Byggservicechef 

0707-23 74 03

emanuel.saoson@rabygg.com

Lorentz Starcke

Ansvar särskilda kunder

0705-27 85 95

lorentz.starcke@rabygg.com

Johnny Gustafsson

Arbetsledare

0707-23 73 00

johnny.gustafsson@rabygg.com

Niklas Millberg  

Arbetsledare

0762-09 38 21 

nilkas.millberg@rabygg.com

Anneli Bengtsson-Ek

Ekonomichef

031-797 99 71 

anneli.bengtsson-ek@rabygg.com

BESÖKSADRESS 

Fjelbergsgatan 12, 431 37 Mölndal 

info@rabygg.com

Växel: 031-27 85 70   -   Fax: 031-27 31 65

Här finns vi

Kontakta oss

RA Bygg  

Flöjelbergsgatan 12

431 37 Mölndal

Växel: 031-27 85 70  

Fax: 031-27 31 65

RA Bygg

RA Bygg är ett bygg- och byggserviceföretag som verkar i västsverige. Genom engagemang och yrkesskicklighet ska vi vara kundens naturliga val och därmed skapa tillväxt och god lönsamhet.

© RA Bygg 2017